Boekhouder Duffel  thumbnail

Boekhouder Duffel

Published Apr 03, 24
5 min read

Doen we dat niet, dan is het zeer waarschijnlijk dat we over tien jaar, als we in een volgende crisis zitten, opnieuw grote, diepe hervormingen moeten doen, in de arbeidsmarkt of het pensioenstelsel, omdat we dan weer achterstallig onderhoud hebben laten ontstaan - boekhouder app. Er is veel voor te zeggen om ook een volgend kabinet geleidelijk het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt verder te laten hervormen en niet hier te stoppen

De heer (50PLUS): De minister spreekt over achterstallig onderhoud bij de pensioenen (boekhouder app). We zullen er later nog over debatteren, dus ik hoef er geen uitvoerig antwoord op, maar het is iets te gemakkelijk om te zeggen dat er blijkbaar achterstallig onderhoud is. Dan moet de minister daar wel een begin van bewijs voor leverenDe minister heeft zelf de cijfers gegeven. De woningmarkt heeft zich met ups en downs heel goed gehouden. boekhouder app. Als hij hard omhoog gaat, kan hij ook diep vallen. Dan kan hij weer hard stijgen, maar ook weer dalen. De vraag is wat daar fout aan is, als je het gemiddelde neemt over vijftien, twintig of vijfentwintig jaar

Dat zijn cycli, dat weten we, maar ik stoorde me aan de term achterstallig onderhoud bij pensioenen, terwijl er superrendementen zijn en het vermogen verdrievoudigd is. Minister : Misschien hebben wij er een ander beeld bij - boekhouder app. Mijn beeld is dat wij onszelf steeds vertelden dat wij het beste pensioenstelsel van de wereld hadden, maar dat het buitengewoon kwetsbaar bleek toen de conjunctuur toesloegOok daar zitten kwetsbaarheden in - boekhouder app. Het kan echt allemaal veel beter. We hebben hervormingen doorgevoerd, zoals het ftk, waarvan de heer Van Rooijen geen fan is, zoals bekend. Dat is erop gericht om de conjunctuurgevoeligheid te dempen, zodat er niet zo hard en snel hoeft te worden ingegrepen, omdat dat wordt gemitigeerd

Haentjens Boekhouder

Dat is niet omdat het probleemvrij is - boekhouder app. Dat kunt u mij niet wijsmaken. Dan snap ik niet waarom we deze discussie met elkaar voeren. Volgens mij is er iets aan de hand. Dat heeft wel degelijk te maken met de vormgeving van het stelsel. Daarom denk ik dat verdere hervorming van het stelsel gewenst isDe heer (50PLUS): Mijn partij was niet de enige die twee jaar geleden grote bezwaren tegen het ftk had. boekhouder app. Ik zal niet de namen van andere fracties noemen, maar het was een dubbeltje op zijn kant of dat ftk was hier gesneefd, anders dan in de Tweede Kamer - boekhouder app. Dat wilde ik nog even zeggen

De : Wat is uw vraag, mijnheer Van Rooijen? De heer (50PLUS): Kan de minister uitleggen — dat heb ik nog niet gehoord — waarom het stelsel onhoudbaar is, of dat het althans aan een grote verandering onderhevig moet zijn? Minister : De stelling dat het stelsel onhoudbaar is, heeft de heer Van Rooijen van mij niet gehoord. boekhouder app.

Ik stel het maar gewoon vast: het is zijn uitspraak. Ik vind wel dat het stelsel moet worden aangepast. Het ftk was een eerste stap daartoe (boekhouder app). Het stelsel blijkt namelijk buitengewoon conjunctuurgevoelig te zijn. Ik geef ook maar even weer dat daarbij wel uitmaakt of je denkt dat de feitelijke stijging van de levensverwachting echt een feit is, of dat je dat wegwuift

William Dhont Boekhouder

De : Ik denk dat de heer Van Rooijen hier heel kort iets op wil zeggen - boekhouder app. Echt heel kort. boekhouder app. De heer (50PLUS): Ik moet bezwaar maken tegen de opmerking van de minister dat 50PLUS iets anders vindt over de levensverwachting dan wij met z'n allen tot nu toe geconstateerd hebben

Zij zei dat de laatste cijfers een heel kleine daling laten zien. De minister moet dat dan niet generaliseren naar dat 50PLUS er een heel fundamenteel andere mening over heeft. Ik maak daar bezwaar tegen. boekhouder app. Minister : Maar ik maak me buitengewoon zorgen dat het politieke debat over zo'n gevoelig thema als "zijn onze pensioenen eigenlijk wel veilig en gaan we daar zorgvuldig mee om?" in toenemende mate wordt vervuild door het ontkennen van feiten

Dat geldt voor veel onderwerpen. We hebben dat ook tijdens de Amerikaanse verkiezingen gezien. Laten we gewoon de feiten met rust laten en het vervolgens misschien inhoudelijk oneens zijn over de lessen die we daaruit moeten trekken (boekhouder app). De heer (PvdA): Zowel de heer Van Rooijen als de minister heeft me het gras wat voor de voeten weggemaaid

Er was dus wel degelijk echt iets aan de hand met onze fondsen. boekhouder app. Dat erkennen die fondsen ook, net als de Pensioenfederatie. Ik geloof dat alleen 50PLUS nog beweert dat alles heel goed is gegaan. Mijn vraag aan de minister is dus reeds beantwoord, namelijk of hij ook de problematiek van de stijgende levensverwachting bij de discussie kan betrekken

Linc Boekhouder

Ik geef u nu voor de vierde keer de gelegenheid om over hetzelfde onderwerp te spreken (boekhouder app). Dit is echt de laatste keer. De heer (50PLUS): Maar de minister en de collega spreken mij aan. De : U hebt ook nog een tweede termijn. De heer (50PLUS): Ja, oké, maar wij worden er direct op aangesprokenDe heer (50PLUS): Ja, uiteraard. Ik maak bezwaar tegen opmerkingen van anderen dat hier dingen worden gezegd door mijn partij die anders zijn dan ze gezegd zijn. Ik heb daar in eerste termijn over gesproken - boekhouder app. Even voor de collega: de vergrijzing, de levensverwachting is integraal in de dekkingsgraad van de pensioenfondsen verwerkt

Latest Posts

Shell Tankpas Aanvragen

Published Jul 24, 24
7 min read

Camera Beveiliging Kopen

Published Apr 15, 24
7 min read

Mediamarkt Camera Beveiliging

Published Apr 15, 24
7 min read